Online booking af hold
link til at opdatere medlemsoplysninger

Det sker i Bjerregrav Boldklub

Bjerregrav Boldklub og "Støtten" afholder generalforsamling lørdag d. 24/2-2018.

Mere info følger, men sæt allerede nu X i kalenderen.

Efter generalforsamlingerne for Støtten og Boldklubben er der fest for trænere, frivillige, hjælpere, sponsorer mfl. Alle er velkomne til at tage en ledsager med. Også her følger mere info :-)

Generalforsamling

Frivillighed - hvad betyder det 

"Vi har brug for flere frivillige hænder i klubben....."

Der er sikkert mange af jer der har hørt det før. Det endda på trods af at flere end nogensinde laver frivilligt arbejde. 
Og det er et faktum at uden frivillige ville Bjerregrav Boldklub ikke eksisterer.

Men ordet "frivillig" kan ofte komme til at virke noget abstrakt. Hvad vil det sige at være frivillig? Hvis man spurgte ud i et åben forum, ville der sikkert komme lige så mange svar som der er personer.

I Bjerregrav Boldklub er der masser af fantastiske frivillige. Der er skabt nogle fantastiske rammer for at være frivillig, og der er masser af medlemmer at servicere som frivillig.

Alligevel vil vi gerne være flere. Jo flere hænder som hjælper med at løfte læsset, jo mindre vægt er der til den enkelte.

Vi har sammen med DHF igangsat et projekt, som kan hjælpe klubben med at styre de frivillige. Målene er blandt andet.

  1. At få kortlagt og synliggjort, hvilke opgaver som er i klubben.
  2. Få hvervet frivillige på de poster som halter
  3. Fastholde de frivillige som allerede er i klubben
  4. Skabe et "på gensyn" miljø, hvor det er ok at tage en pause fra frivillige arbejde, fordi den opgave som man forlader, er kort og præcist beskrevet.  

Alt det her er naturligvis en lang proces, men det er noget vi som Boldklub vil. Det er en løbende proces, hvor man hele tiden lære nye ting, og får flere detaljer med. Og det er ikke noget som kommer af sig selv.

 

Go to top